CALYMMATOBACTERIUM GRANULOMATIS

16 ottobre 2019
Lettera C

CALYMMATOBACTERIUM GRANULOMATISDefinizione di CALYMMATOBACTERIUM GRANULOMATIS


Bacillo gram-negativo non mobile responsabile del linfogranuloma inguinale (v.). Sin.: Donovania granulomatis.


Vedi anche:


Ultimi articoli